top of page

Việc Làm

GETEC cung cấp các dịch vụ kiểm tra, tư vấn và thiết kế máy biến áp điện, máy điện, mạch điện tử, bộ biến đổi điện tử công suất, phần mềm nhúng trong công nghiệp và năng lượng tái tạo.

Chúng tôi đang tìm kiếm các kỹ sư ứng dụng tài năng và kỹ sư nghiên cứu sáng tạo với khả năng làm việc theo nhóm trong các lĩnh vực kỹ thuật điện và điện tử, kỹ thuật điều khiển, kỹ thuật truyền thông công nghiệp, kỹ thuật công nghệ thông tin và kỹ thuật cơ khí. Nếu bạn muốn tham gia nhóm của chúng tôi, xin vui lòng nộp đơn xin việc của bạn đến địa chỉ email của GETEC, info@getec.vninfor.getec@gmail.com .

bottom of page