top of page

Thiết kế & Sản phẩm

 

  • Bộ chuyển đổi điện tử công suất: Bộ chuyển đổi DC / AC, AC / DC, DC / DC, AC / DC / AC

  • Máy điện: Động cơ không đồng bộ, máy điện kích từ bằng châm vĩnh cửu, động cơ từ trở,...

  • Mạng điện: cho tòa nhà, giao thông vận tải và công nghiệp.

  • Mạch điện tử và bảng mạch in (PCB) cho các thiết bị điện tử điều khiển và các máy điện.

  • Phần mềm truyền thông công nghiệp: RS232, RS485, CAN, CANopen.

  • Phần mềm nhúng cho vi điều khiển và PLC.

  • Hệ thống điện gió, thủy triều và năng lượng mặt trời.

  • Phát triển sản phẩm và phần mềm theo yêu cầu của khách hàng.
     

Embedded system GETEC.jpg
bottom of page